Krkonoše Ecological Dictionary
© 2005-2014 Správa Krkonošského národního parku
Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.
Editoři: RNDr. Jan Štursa, Dr. Jacek Potocki
Programování aplikace: ing. Zdeněk Fajfr

Tento projekt byl vytvořen za finanční pomoci Evropské unie.
Za obsah je výhradně odpovědná Správa Krkonošského národního parku
a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské unie.